Sterven is normaal, ook in Oostvaardersplassen

Met stijgende verbazing heb ik de afgelopen weken van een afstand de strijd over de grote grazers in de Oostvaardersplassen gevolgd. Niet het dispuut over wel of niet bijvoeren was verrassend, want die discussie wordt al decennia gevoerd zodra er aan het eind van de winter veel dieren sterven door voedselgebrek en kou. Nee, het was de felheid en ongetemde woede van de demonstranten die mij intrigeerde.

Nog opzienbarender is het besluit van Provincie Flevoland om direct bij te gaan voeren, terwijl ze in hetzelfde besluit toegeeft dat dit de dieren niet helpt. Een fraaie demonstratie van gebrek aan ruggengraat bij de bestuurders, die wel erg snel capituleren onder de intimidaties. Flevoland hoopt zo de ‘maatschappelijke onrust’ te stoppen. Kortom, het bevoegd gezag kiest bewust voor een actie die slecht uitpakt voor de dieren, met als enig argument: het volk wil het. Dit riekt wel heel erg naar populisme…

De koniks teren ’s winters vooral op hun vetreserve.

Zou het toeval zijn dat een eerdere beslissing met grote negatieve gevolgen voor het functioneren van de Oostvaardersplassen –  namelijk het schrappen van de voorgenomen verbindingszone richting Veluwe (door staatssecretaris Henk Bleker tijdens kabinet Rutte 1 ) –  ook tot stand kwam in populistische sferen?

In de gevoerde discussie vallen mij nog een aantal zaken op:

  • Het merkwaardige bondgenootschap van activistische boeren, grofgebekte paardenmeisjes en zeehondenknuffelaars dat wil voeren blijkt onweerstaanbaar voor de Nederlandse media. Hun geschreeuw heeft daardoor een groot bereik. Maar dat had de bioscoopfilm Nieuwe Wildernis ook…
  • Grazende konik in Oostvaardersplassen.

    Deze lawaaierige dierenvrienden verwarren hun gesol met poedels en pony’s, en het slavenregime in de veeteelt met verantwoord faunabeheer.
    Zij zijn echt het contact met de natuur verloren. Komen deze mensen ooit buiten? Beseffen ze wel hoeveel beter de wilde grazers af zijn dan hun eigen gedomesticeerde mormels?

  • Dieren mogen blijkbaar niet sterven, tenzij door het spuitje van de dierenarts of mes van de slager.
  • Ondanks de forse sterfte deze winter is er onder deskundigen onverminderd brede steun voor het door Staatsbosbeheer uitgevoerde begrazingsbeheer van zo weinig mogelijk ingrijpen en zoveel mogelijk ruimte geven aan natuurlijke processen.
  • Dezelfde deskundigen pleiten keer op keer voor het alsnog realiseren van de verbindingszone naar het Horsterwold zodat de dieren zich meer kunnen verplaatsen en de variatie in landschap en beschutting beter benutten.

Hoe nu verder?
Er is m.i. een breed maatschappelijk draagvlak voor een vergroot en natuurlijker Oostvaardersplassengebied, voor een beheer met een hoge mate van zelfregulatie en veel ruimte voor natuurlijke processen. Het uitzonderlijke en gewaagde beheer heeft al veel bijzondere biodiversiteit opgeleverd. En veel nieuwe kennis over hoe zelfregulerende natuur functioneert. Daar weten we gek genoeg nog weinig van omdat vrijwel altijd mensen de grote grazers manipuleren.
Laten we doordacht omgaan met dit ecologische experiment. Wat zich de afgelopen decennia in de Oostvaardersplassen heeft ontwikkeld is te waardevol om door een groepje schreeuwers of door slappe bestuurders te laten afbreken. Over die laatste groep maak ik me oprecht zorgen…

Natuur in tekst en beeld