Tag archieven: stad

Lantaarnpalen en sjoemelsoftware

Onze wijk heeft een primeur: de eerste fijnstofvangende lantaarnpaal van Nederland. Hoera, hoera, hoera!

Wat fijnstof is?
Het is de verzamelnaam voor deeltjes die zó klein en licht zijn dat ze zweven in de lucht. Fijnstof kan van natuurlijke oorsprong zijn, zoals pollenkorrels, sporen van schimmels, woestijnzand en vulkaanas. Maar in onze hoogontwikkelde samenleving komt het vaker van de mens: van auto’s, fabrieken, bioindustrie en energiecentrales.

Hoe kleiner de deeltjes, hoe verder ze in onze longen doordringen
Fijnstof is gevaarlijk, want de minieme deeltjes tasten onze longen aan. Hoe fijner de stof, hoe dieper ze in het longweefsel doordringen. Vandaar dat ontwikkelde landen er steeds meer aan doen om het fijnstofgehalte in de lucht terug te dringen. Door vervuilende industrieën te dwingen filtersystemen te gebruiken, door kolencentrales te sluiten, door (oude) auto’s uit binnensteden te weren. Vooral dieselmotoren zijn berucht om hun royale productie van fijnstof (roet) en hun effect op de volksgezondheid.

Intensieve veehouderij en verkeer
In Nederland zijn verkeer en intensieve veehouderij de grootste producenten van fijnstof – nog meer dan de industrie. Volgens het RIVM neemt de concentratie van fijnstof van jaar tot jaar langzaam af. Goed nieuws dus. Maar concentratiegebieden van bioindustrie en binnensteden met veel verkeer zijn nog steeds probleemgebieden.

Lees verder Lantaarnpalen en sjoemelsoftware